Jak vybrat (správnou) 3D tiskárnu

Jak vybrat nejvhodnější 3D tiskárnu ?

V současné době existuje velmi mnoho technologií 3D tisku. Mezi nejznámější patří např. SLS (Selective Laser Sintering) – zapékání práškového materiálu laserovým paprskem, SLA (stereolitografie), popř. DLP (Digital Light Processing) - vytvrzování tekutého fotopolymeru laserovým paprskem, ZCORP – spojování práškových vrstev pojivem (lepidlem), které je vytlačováno z tiskových hlav, atd. Vzhledem k tomu, že je však u naprosté většiny metod 3D tisku vysoká pořizovací cena 3D tiskáren (obvykle řádově statisíce až milióny korun) a také poměrně drahý provoz (cena tiskového materiálu), stává se momentálně nejrozšířenější metodou 3D tisku metoda FDM (Fused Deposition Modeling), popř. její odvozenina FFF (fused filament fabrication) – nanášení roztaveného plastového materiálu. 3D tiskárny využívající tuto metodu je možné zakoupit i za ceny nižší než 20tis. Kč a 1Kg tiskového materiálu (obvykle PLA či ABS) můžete pořídit i za méně než 700 Kč. Cena materiálu potřebného pro výrobu modelu ve velikosti 10x10x10cm se tedy může pohybovat jen kolem 8 Kč. Díky takovýmto cenám se 3D tisk stává přístupný široké veřejnosti. Proto se v tomto článku budeme dále věnovat pouze 3D tiskárnám s technologií FDM.

1. Kvalita tisku

Velmi důležitým faktorem při volbě 3D tiskárny je samozřejmě kvalita tisku. FDM či FFF tiskárny sice na rozdíl od dražších 3D tiskáren, mají obvykle nižší přesnost tisku, avšak dnes už existují FDM/FFF tiskárny, které umí tisknout s výškou vrstvy jen 0,05mm a přesnost v osách X a Y mají také jen 0,05mm, což už je srovnatelné i s velmi drahými 3D tiskárnami. Takováto přesnost je už dostačující pro většinu plastových výrobků, takže na takovýchto tiskárnách si už můžete vytisknout v podstatě jakýkoliv plastový produkt. Uvedenou kvalitu samozřejmě není možné hledat u těch nejlevnějších 3D tiskáren, ale v cenách kolem 40tis. Kč už je možné najít 3D tiskárny s podobnou přesností. Uvažujete-li o koupi 3D tiskárny, potom bych určitě doporučil podívat se na vlastní oči na nějaké ukázkové výtisky z vybrané 3D tiskárny. Občas totiž některé tiskárny slibují dobrou kvalitu i rychlost, avšak výsledné modely nemusejí být nejlepší, např. díky méně kvalitním dílům ve 3D tiskárně. Kvalitu 3D tiskárny poznáte velmi dobře na rovných hranách či stěnách, kde nesmí žádná vrstva vybočovat z modelu. Takovéto chyby se obvykle neprojeví na kulatém modelu, kde jede tisková hlava plynule a nikde se nezastavuje. Nejlépe se tedy pozná kvalita z hranatého modelu, kde se musí tisková hlava zastavit na konci každé stěny a tam také může být kvalita modelu nejhorší. Někteří prodejci 3D tiskáren v současnosti nabízí možnost vytisknout Váš vlastní 3D model zdarma, proto neváhejte využít této možnosti, abyste si vyzkoušeli, jak bude Váš model vypadat při použití vybrané 3D tiskárny. Určitě nevěřte 3D tiskárnám, od kterých neuvidíte ani vytištění vzorek, ani Váš vlastní vytištěný model ! Výrobci takovýchto 3D tiskáren obvykle zatajují špatnou kvalitu tisku.

2. Rychlost tisku

O 3D tisku si hodně lidí myslí, že je příliš pomalý a vytisknout i malý model trvá příliš dlouho. Některé FDM/FFF tiskárny však dokážou tisknout rychlostí až 200mm/s, a u takovéto rychlosti jste schopni vytisknout malé modely během několika minut a větší modely během několika hodin. Máte-li v plánu tisknout velké modely, popř. větší množství menších modelů, potom je potřeba vybírat tiskárny, které dokážou tisknout rychlostí alespoň 100mm/s a samozřejmě také v přijatelné kvalitě. Obvykle i pomalejší tiskárny dokážou takovouto rychlostí tisknout, avšak pokud na to není tiskárna dostatečně připravena, tak kvalita vytištěného modelu potom bývá velmi špatná. U levnějších 3D tiskáren bývá obvykle méně stabilní konstrukce, horší ložiska, nepříliš pevné řemeny či horší konstrukce tiskové hlavy. Kvalita tisku, zvláště když se nastaví vyšší rychlost, potom bývá velmi špatná. Proto si před koupí 3D tiskárny vždy pořádně prohlédněte modely, vytištěné na vybrané 3D tiskárně, abyste potom nebyli zklamaní.

3. Hlučnost tiskárny

Možná by se mohlo zdát, že u tiskáren s podobnou technologií bude také podobná hlučnost. Avšak pravdou je, že i v hlučnosti některých FDM/FFF 3D tiskáren je veliký rozdíl. Plánujete-li umístit 3D tiskárnu do kanceláře nebo dokonce do bytu, potom si na toto dejte obzvláště velký pozor, protože 3D tisk velkých modelů bude trvat několik hodin, a už po několika minutách může být hluk velice nepříjemný. Máte-li tedy možnost, nechte si 3D tiskárnu před zakoupením předvést, abyste si vyzkoušeli, zda tato hlučnost bude pro Vás přijatelná.

4. Parametry tisku (barevnost modelu, pevnost, odolnost vůči vlhkosti, atd.)

Standardní FDM/FFF tiskárna s jednou tiskovou hlavou dokáže vyrobit pouze jednobarevný model z jednoho materiálu. Pokud však potřebujete tisknout dvou-barevné 3D modely, popř. modely složené ze dvou různých materiálů, potom budete potřebovat 3D tiskárnu se dvěma tiskovými hlavami, která právě takovéto modely dokáže vyrobit. Výsledný model tedy může být dvou-barevný nebo může mít produkt v různých částech jiné fyzikální vlastnosti. V praxi se toto hodí např. při výrobě prototypu, na kterém je nutné mít v nějaké části přilepené těsnění nebo třeba při výrobě prototypu boty, u které horní část musí být pevná a tvrdá, ale podrážka už musí mít vlastnosti gumy. Dvou-hlavová (Dual-Extruder) 3D tiskárna Vám potom takovéto modely dokáže vyrobit.

5. Cena 3D tiskárny

Ceny FDM tiskáren se v současné době pohybují v hodnotách, které si mohou dovolit nejen většina firem, ale dokonce i většina domácností. Ty si tak mohou tisknout třeba vlastní plastové hračky, náhradní díly, modely aut a letadel, kelímky, šachové figurky, kryty na telefon, funkční píšťalky, ozdobné náramky, vázičky, a spoustu dalších zajímavých a velmi často také funkčních produktů. Pro domácnosti, které nepotřebují příliš vysokou kvalitu tisku, popř. nebudou potřebovat vyrábět velké modely, bude pravděpodobně stačit i tiskárna s cenou do 20 tis. Kč. Pro výrobu prototypů anebo dokonce pro výrobu funkčních pohyblivých částí nějakého mechanického stroje, už ale musíte hledat mezi dražšími. Dnes už se však dají najít i velmi kvalitní 3D tiskárny s velkou tiskovou plochou v cenách kolem 40 tis Kč.

6. Cena výroby 3D modelu

1 kg tiskového materiálu PLA či ABS dnes dokážete koupit i za méně než 600 Kč. Díky tomu si můžeme vyrábět malé modely, u nichž cena použitého materiálu vychází třeba jen na 3 Kč a i velké modely Vás vyjdou třeba jen na 50-200 Kč. Budete-li si však chtít nechat vyrobit, byť třeba jen velmi malý model, u specializované firmy, zabývající se výrobou 3D modelů na 3D tiskárně, nedostanete se obvykle pod cenu 500 Kč a u velkých modelů se může cena vyšplhat až na několik desítek tisíc korun. Tady už totiž nehraje roli cena za materiál, která je zanedbatelná, ale především práce s přípravou 3D modelu, práce s přípravou 3D tiskárny a také doba 3D tisku, která je často velmi dlouhá. Chystáte-li se tedy častěji vyrábět nějaké 3D modely, potom pro Vás určitě bude výhodnější zakoupit vlastní 3D tiskárnu a vyrábět si vlastní 3D modely za zlomek ceny.

Kontakt: info@3Dtiskarny.info .

Nejnovější příspěvky

foto

počívá v trojrozměrném laserovém tisku s využitím UV laseru a tekutého fotopolymeru. Před koncem 90. let pak Hull pod hlavičkou jeho nové firmy 3D Systems vytvořil první zařízení tisknoucí v 3D formátu pro širokou veřejnost, tzv. stereolitografický aparát SLA-1. V té době se tomu ještě neříkalo 3D tiskárna, nicméně modely SLA se také staly základem vývoje dnešních 3D tiskáren či CNC strojů. SLA-1 byl využíván pouze beta zákazníky a postupně upravován až přišla na svět podoba SLA-250, která byla nabídnuta široké veřejnosti. StereoLithography Apparatus SLA-1 je doposud k vidění ve Fordově muzeu v Dearborn, Michigan.

Nástup konkurence na trh přinesl nové technologie, např. modelování depozicí taveniny (FDM, Fused Deposition Modeling) využívající termoplast či selektivnílaserové spékání (SLS, Selective Laser Sintering) pracující s CO2 laserem a práškovým mat

  1. Podlehněte svodům nové doby 7 komentářů